به نام خدا

همکار ارجمند خانم دکتر حبیبی

بدینوسیله درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه و غفران الهی و برای جنابعالی و خانواده محترمتان صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.

موسسه آموزش عالی صبا