برنامه راهبردی دانشگاه

ماموریت 10 ساله موسسه آموزش عالی صبا

موسسه اموزش عالی صبا به عنوان  یکی از برترین دانشگاه جامع درشمالغربی کشور و با برخورداری از قطب‌های ممتاز علمی می‌کوشد با التزام به اصول متعالی دین مبین اسلام و با اتکاء به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی کارآمد، ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای به تربیت انسان‌های متعهد، خلاق، متخصص، پژوهشگر و کارآفرین بپردازد و از این رهگذر پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد و در راستای اعتلای فرهنگی آن اهتمام ورزد. این ماموریت را از طریق به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته، رعایت استانداردهای جهانی و تقویت همکاری با مراکز علمی و فرهنگی تحقق می‌بخشد و برای تولید و ترویج علم نافع در سطح ملی و بین‌المللی تلاش می‌نماید.

ارزش های محوری موسسه آموزش عالی صبا

  •   توحید محوری، عدالت‌محوری و اعتلای اصل مترقی ولایت فقیه
  •     اعتلای فرهنگ اسلامی- ایرانی
  •     اعتلای کرامت و منزلت انسانی، تکریم علم و عالم و شاگردپروری
  •     مسئولیت پذیری و پاسخ‌گویی در قبال نیازهای علمی در سطح ملی و بین‌المللی
  •     دانش‌آفرینی، دانش‌گستری و ارج نهادن به آفرینش‌های فکری
  •     خودباوری، نوآوری، رقابت‌پذیری و آزاد‌اندیشی علمی
  •     پای‌بندی به مصالح عمومی و تقویت روحیۀ مشارکت جمعی
  •     تعامل سازنده و مؤثر در همکاری‌های علمی و فرهنگی بین‌المللی
  •     اعتلای زبان فارسی در شمار یکی از زبان‌های علمی بین‌المللی

اهداف کلان 10 ساله موسسه آموزش عالی صبا


    1. افزایش جذب دانشجویان نخبه و مستعد، دست‌یابی به جایگاه ممتاز آموزشی به ‌ویژه در تحصیلات تکمیلی، توسعه محیط یادگیری خلاق و جذاب، ارتقاء اثربخشی آموزش، تاسیس حوزه‌های میان‌رشته‌ای و تربیت دانش‌آموختگان توانمند و متعهد همسو با نیازهای جامعه

    2. افزایش کیفی و کمی تولیدات علمی، توسعه متوازن واحدهای پژوهشی و دست‌یابی به جایگاه ممتاز پژوهشی و فناوری در سطح ملی و فراملی

    3. ارتقای توانمندی‌ در کارآفرینی، افزایش تولید فناوری، توسعه قابلیت‌های بهره‌برداری و انتقال فناوری‌‌های نوین و تولید و ارائه محصولات/ خدمات تخصصی دانش‌بنیان

    4. تقویت تعلق و تعهد به اسلام و ایران، تعمیق فضایل اخلاقی و ارزش‌های انقلاب اسلامی، تقویت مشارکت جمعی و انضباط اجتماعی و ارتقای سلامت جسمانی و نشاط روانی و اجتماعی

    5. استقرار مدیریت اثربخش، پاسخگو و مبتنی بر خرد جمعی و نظام مشارکتی

    6. برخورداری از منابع انسانی کارآمد، شایسته و ملتزم به ارزش‌های محوری دانشگاه ‌

    7. مدیریت مؤثر منابع مالی، جذب منابع مالی متنوع و پایدار و گسترش زمینه‌های استقلال مالی

    8. گسترش و تعمیق تعاملات سازنده و هم‌افزا با مراکز علمی، ‌فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی

    9. ارتقای تعلق خاطر دانشجویان و دانش آموختگان به دانشگاه

    10. توسعه و ارتقای روزآمد فضاهای کالبدی و زیرساخت‌های تجهیزاتی، فناورانه و کالبدی

    11. توسعه وارتقای روزآمد قابلیت‌ها و کاربست‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

    12. تحقق دانشگاه سبز و ایفای نقش مؤثر در حفظ و بهبود محیط زیست