مدیریت اداری و پشتیبانی

 

مدیریت اداری و پشتیبانی مسئوليت انجام و پي‌گيري امور پشتيباني دانشگاه از قبیل خدمات عمومی، خدمات رفاهی، کارگزینی، حمل و نقل، فضای سبز، بهینه سازی و توسعه فضاهای کالبدی بر اساس اسناد فرادستی، نگه داری و بهره برداری از ساختمان ها و تاسیسات و ... را بر عهده دارد. این مدیریت مجموعه وسیعی از خدمات را برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت می‌کند تا دانشگاه بتواند در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده خود فعالیت نماید، بنابراین از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. 
در راستای انجام وظایف مذکور، همواره تلاش نموده است با هدف تهیه بستری برای تحقق هرچه مطلوب تر رسالت دانشگاه، برنامه‌ریزی جهت توسعه متوازن و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار دهد که انجام این امر جز با رصد نمودن مستمر عملکرد واحدهای حوزه و بررسی نقاط ضعف و قوت آن‌ها و بهره‌گیری از آن‌ در جهت پیش‌بینی فعالیت‌های آینده امکان‌پذیر نمی‌باشد.

وظایف

  • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای زیر مجموعه شامل دبیرخانه سازمان مرکزی، اداره خدمات و نقلیه، اداره ساختمان ها و تاسیسات، حسابداری، ستاد رفاهی، سرای اساتید، مهمانسرا، مراکز رفاهی، دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران، سیستم جامع خرید، واحد رایانه سازمان مرکزی، واحد کنترل و نظارت و واحد کارشناسی مدیریت و برنامه‌ریزی و ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي آن‌ها.
  • شرکت فعال در شوراها، کمیته‌ها و کارگروه‌های مرتبط با فعالیت های این مدیریت،
  • انعقاد قراردادهای رفاهی، بیمه ای (آتش سوزی، عمر و حوادث، مسئوليت مدنی کارفرما در برابر کارکنان و برقراري بيمه‌هاي اتومبيل (بدنه، شخص ثالث)، خدماتی- نظافتی، ساختمانی و تاسیساتی، حمل و نقل، فضای سبز و ... و نظارت بر حسن اجرای این قراردادها.
  • مکانیزه نمودن فرآیندهای مدیریت با هدف تسهیل در ارایه خدمات.
  • تامین نیازهای پشتیبانی و خدماتی دانشگاه.
  • انجام و پیگیری کلیه امور مربوط به فعالیت های عمرانی و زیربنایی دانشگاه.