اطلاعیه تعطیلات تابستانی سال 1402 (مردادماه) موسسه آموزش عال صبا

به اطلاع دانشجویان و مراجعین محترم می رساند با توجه به مصوبه هیأت رییسه محترم موسسه صبا در خصوص تعطیلات تابستانی، فعالیت های اداری این دانشگاه از تاریخ 15 مرداد 1402 لغایت 20 مرداد 1402 تعطیل می باشد.