ثبت نام در مقطع کاردانی به کارشناسی دانشگاه صبا

ثبت نام در مقطع کاردانی به کارشناسی دانشگاه صبا

دانشگاه غیردولتی صبا ارومیه در مقطع کاردانی به کارشناسی بدون کنکور، رایگان ثبت نام می نماید.

?مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه غیردولتی صبا از حیث ارزش تحصیلی با دانشگاه های دولتی و سراسری دارای اعتبار یکسان بوده و شهریه دانشگاه بسیار پایین می باشد.

⏰جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به ساختمان اداری دانشگاه به آدرس بلوار جام جم، پلاک 12مراجعه فرمایید.
☎️شماره تماس مستقیم: 33477176-044
 داخلی 13

2326 -مهندسي حرفه اي صنايع شيميايی

2886- مهندسي حرفه اي كامپيوتر نرم افزار

3399 -  مهندسي حرفه اي معماري

4296 - مهندسي منابع طبيعي گرايش محيط زيست

4400 - مهندسي توليدات گياهي گرايش باغبانی

4464 - مهندسي علوم و صنايع غذايی