بدینوسیله برنامه امتحانات نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی موسسه صبا در فایل PDF زیر به اطلاع می‌رسد.

دانلود فایل pdf برنامه امتحانی