اطلاعیه ارزشیابی و کارت آزمون نیمسال دوم 1400

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم :

بخش ارزشیابی دروس اساتید از طریق وب سایت موسسه فعال خواهد بود. لذاضرروی است با مراجعه به سایت نسبت به انجام مراحل ارزشیابی اقدام شود، لازم به ذکر است کارت ورود به جلسه امتحانی پس از انجام ارزشیابی قابل روئیت خواهد بود و می بایست تصویر کارت آزمون روز برگزاری امتحان همراه دانشجو باشد.

تذکر: (در صورت عدم بارگذاری کارت آزمون تا قبل از 20 خرداد ماه توسط دانشجو، دسترسی به صفحه آزمون ها دچار مشکل خواهد شد(

نحوه انجام کار

1- ورود به سیستم از طریق سامانه اینترنتی

2- ثبت شماره دانشجویی به عنوان کاربر

3- ثبت شماره شناسنامه به عنوان پسورد

4- ورود به منوی ارزشیابی و اننخاب تک تک دروس و  پاسخ به سوالات مربوط به آن

5- ورود به منوی کارت آزمون و ذخیره کردن آن در کامپیوتر شخصی

6- چاپ و همراه داشتن روز امتحان

اداره امتحانات و ارزشیابی