تعطیلی کلیه فعالیت های موسسه آموزش عالی صبا روز چهار شنبه ۴ خردادماه به دلیل گرد و غبار و آلودگی هوا

 به دلیل گرد و غبار و آلودگی هوا کلیه فعالیت های اداری، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی موسسه آموزش عالی صبا فردا چهار شنبه ۴ خرداد ماه تعطیل می باشد. 

 

  • ضمنا کلاسها به صورت مجازی برگزار خواهد شد . 

 

روابط عمومی موسسه آموزش عالی صبا