معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه اموزش عالی صبا

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه اموزش عالی صبا

هدف ها و وظایف


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد، با پیروی از رویکرد پرورش دانشجویانی که ضمن تسلط بر قلمرو رشته تحصیلی خود، انسان‎هایی متعهد نسبت به جامعه خود و شهروندانی رشید، مؤمن و متخلق باشند، هدف‎ها و برنامه‎های خود را در چارچوب استانداردهای جهانی آموزش تنظیم کرده است.
برنامه‎ها و فعالیت‎های حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی وسیع و دربردارنده نسبت بالایی از محورهای فعالیت دانشگاه است. این حوزه وظیفه سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر عملکرد گروه‎های آموزشی و دانشكده‌ها بر عهده دارد؛ ارزیابی و نظارت بر عملكرد آموزشی اعضای هیئت‌ علمی و مدیران آموزشی؛ طراحی و اجرای برنامه‌های رشد و ارتقای اعضای هیئت علمی؛ بازنگری و اصلاح برنامه درسی؛ برنامه‎ریزی توسعه رشته‎های تحصیلی؛ شناسایی، خوشه‎بندی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان؛ طراحی دوره تحصیلی، تولید محتوا، و اجرای برنامه‎های آموزش الکترونیکی؛ مدیریت خدمات آموزشی؛ مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی، نیز از جمله وظایف دیگر حوزه معاونت آ موزشی و تحصیلات تکمیلی است. دبیرخانه‎های هیئت‌ ممیزه و هیئت اجرایی جذب دانشگاه نیز در حوزه این معاونت مستقر است.  

مدیر اموزشی

      

مدیر آموزشی موسسه

حبیب مبادرثانی