صفحه اصلی فرم های آموزشی

دانشکده ها

 

رویداد تصویری


فرم های آموزشی
فرم تقاضای دانشجو از کمسیون موارد خاص

دانشجویان عزیز برای کلیه درخواست هایتان از کمسیون موارد خاص بایستی این فرم را تکمیل کرده و به آموزش تحویل دهید.

فرم تقاضای دانشجو از کمسیون موارد خاص

 
فرم درخواست معرفی به استاد

دانشجویان عزیز برای درخواست معرفی به استاد بایستی این فرم را تکمیل کرده و به آموزش تحویل دهند.

داونلود فرم درخواست معرفی به استاد

 
فرم حذف و اضافه

دانشجویان عزیز برای حذف و اضافه واحدهای درسی بایستی این فرم را تکمیل کرده و به آموزش تحویل دهند.

داونلود فرم حذف و اضافه

 
فرم درخواست دانشجو

دانشجویان عزیز برای کلیه درخواست های آموزشی اعم از انتقال ، انصراف ، مهمان و مرخصی بایستی این فرم را تکمیل کرده و به آموزش تحویل دهید.

داونلود فرم درخواست دانشجو

 


 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044