صفحه اصلی حوزه ریاست حراست تخلفات اداری هیات علمی

دانشکده ها

 

رویداد تصویری


تخلفات اداری هیات علمی PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
پنج‌شنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۲
مقدمه
رفتار انسانی همواره با چهار عامل قابل کنترل است، تقویت مثبت، تقویت منفی، تنبیه و خاموش سازی. از سه عامل از عوامل بازدارنده فوق یا محدود کننده فعالیت نامطلوب که در اصطلاح«تنبیه » یا «مجازات» نامیده می شود و عمدتاً ناظر بر بازرسی و نظارت است، به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت از بدو تاریخ بوروکراسی به اشکال مختلف استفاده شده و می شود.
همکاران محترم دانشگاهی بر اساس قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها مکلف اند تا در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نموده و از هرگونه عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری موسسه متبوع آنان و کشور شود خودداری نمایند. 
لذا این مجموعه در اختیار همکاران گرامی قرار می گیرد تا بتوانند از قوانین و مقررات مرتبط با تکالیف اعضای هیأت علمی آگاهی یابند. 
امید است مجموعه تقدیمی مورد استفاده همکاران محترم قرار گیرد. 
انشاءا... 
تخلف در لغت به معنی خلف و خلف وعده و عهد و پیمان کردن و تخلف کردن به معنی خلاف کردن، با پس ایستادن از وعده و عهد و امری است. این واژه در فقه و قانون مدنی به معنی عدم انجام تعهد یا تأخیر انجام تعهد، ظهور خلاف آنچه که شرط شده یا ظهور خلاف آنچه توصیف شده است می باشد و در حقوق اداری به معنی تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه و در همین معنی می گویند «تخلفات انضباطی» (حقوق مجزا).

تخلفات اداری 
فصل دوم- قانون رسیدگی به تخلفات اداری 
ماده ۸- تخلفات اداری به قرار زیراست: 
۱- اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری. 
۲- نقض قوانین و مقررات مربوط. 
۳- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 
۴- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. 
۵- اخاذی. 
۶- اختلاس. 
۷- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 
۸- ترک خدمت در خلال ساعات اداری. 
۹- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدن کسب مجوز. 
۱۰- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی. 
۱۱- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. 
۱۲- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه. 
۱۳- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری. 
۱۴- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده. 
۱۵- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارکنان تحت امر. 
۱۶- ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. 
۱۷- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی شود. 
۱۸- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت را دارند. 
۱۹- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری. 
۲۰- رعایت نکردن حجاب اسلامی. 
۲۱- رعایت نکردن شؤون و شعایر اسلامی. 
۲۲- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. 
۲۳- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 
۲۴- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی. 
۲۵- هر نوع استفاده غیر مجاز از شؤون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی. 
۲۶- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. 
۲۷- دست بردن در سوالات ، اوراق،‌مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها. 
۲۸- دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط. 
۲۹- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی. 
۳۰- توقیف، اختفاء بازرسی یا بازکردن پاکتها و محصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی. 
۳۱- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 
۳۲- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 
۳۳- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند. 
۳۴- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 
۳۵- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 
۳۶- عضویت در تشکیلات فراماسونری.

مجازات ها 
فصل سوم- قانون رسیدگی به تخلفات اداری 
ماده ۹- تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از: 
الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده. 
ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده. 
ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. 
د- انفصال موقت ازیک ماه تا یک سال. 
ی- اخراج از دستگاه متبوع. 
ک- انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون

آخرین به روز رسانی ( شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۹ )
 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044