صفحه اصلی سرفصل دروس رشته ها

دانشکده ها

 

رویداد تصویری


برنامه ترمیک PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۱

برنامه ترمیک رشته های موسسه آموزش عالی صبا

 

  1. مهندسی صنایع پیوسته غذایی پیوسته ورودی ۹۳ و بعد از آن
  2. مهندسی صنایع پیوسته غذایی پیوسته ورودی ۹۲و۹۱ بعد از آن
  3. دروس عمومی صنایع غذایی
برنامه ترمیک
مقطع رشته تحصیلی برنامه  سرفصل
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش درختان میوه برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران گرایش محیط زیست برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی پیوسته ریاضیات و کاربردها برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی پیوسته میکروبیولوژی برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی و ملکولی برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی پیوسته زیست فناوری برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی ناپیوسته مهندسی علوم و صنایع غذایی برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی ناپیوسته کامپیو تر -نرم افزار برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی ناپیوسته مهندسی صنایع شیمیایی برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ناپیوسته  علمی -کاربردی معماری  برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کاردانی پیوسته کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کاردانی پیوسته گرافیک – گرافیک برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کاردانی پیوسته معماری-نقشه کشی معماری برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کاردانی پیوسته تأسیسات – تهویه مطبوع برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کاردانی پیوسته کنترل کیفی مواد غذایی برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم
کاردانی ناپیوسته تکنولوژی مواد غذایی برنامه ترمیک سرفصل وزارت علوم

 

 

 

 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044