صفحه اصلی نحوه تدوین پروژه

دانشکده ها

 

رویداد تصویری


نحوه تدوین پروژه PDF چاپ نامه الکترونیک

جهت گزراندن واحد درسی پروژه رعایت موارد زیر الزامی است:

رنگ جلد پروژه :

ردیف

رشته

رنگ جلد

۱

صنایع غذایی

سورمه ای

۲

صنایع شیمیایی

زرشکی

۳

کامپیوتر

سبز

۴

اقتصاد

سبز تیره

۵

تولیدات

سورمه ای

۶

باغبانی

سبز تیره

 

 

 

فایل راهنمای تدوین پروژه جهت مشاهده کلیک نمایید

 

 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044