صفحه اصلی لینکهای مفید

دانشکده ها

 

رویداد تصویری


لینک های مفید PDF چاپ نامه الکترونیک

لینک ها و پیوند های مرتبط

www.leader.ir دفتر مقام معظم رهبری
www.president.ir وب سایت ریاست جمهوری
www.iranmardom.ir پورتال مردم

www.basij-asatid.ir

www.sid.ir

www.magiran.com

سامانه خبری،تحلیلی سازمان بسیج اساتید کشور۱

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

بانک اطلاعات نشریات

دانشگاه ها و دانشکده ها

www.sea.ac.ir دانشکده امور اقتصادی
www.fos.ut.ac.ir دانشکده علوم دانشگاه تهران
eng.ut.ac.ir دانشکده فنی دانشگاه تهران
www.iau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی
www.azad.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)
www.iauctb.org دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)
www.iautmu.ac.ir دانشگاه ازاد اسلامی واحد پزشکی تهران
www.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان
www.azzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا
www.ihu.ac.ir دانشگاه امام حسین
www.isu.ac.ir دانشگاه امام صادق(ع)
www.aku.ac.ir دانشگاه امیرکبیر
www.bmsu.ac.ir دانشگاه بقیه الله(ع)
www.basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا
www.ikiu.ac.ir دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
www.pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور
www.tabrizu.ac.ir دانشگاه تبریز
www.modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس
www.tmu.ac.ir دانشگاه تربیت معلم
www.ut.ac.ir دانشگاه تهران
www.znu.ac.ir دانشگاه زنجان
www.shahrood.ac.ir دانشگاه شاهرود
www.uk.ac.ir دانشگاه شهید باهنر کرمان
www.sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی
www.cua.ac.ir دانشگاه شهید چمران اهواز
www.shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز
www.sharif.ac.ir دانشگاه صنعتی شریف
www.iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران
www.uswr.ac.ir دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
www.mui.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
www.aums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی اهواز
www.tbzmed.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی تبریز
www.tums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی تهران
www.zums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی زنجان
www.sbmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
www.sums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی شیراز
www.gums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی گیلان
www.mums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی مشهد
www.hums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
www.umsha.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی همدان
www.atu.ac.ir دانشگاه علوم طباطبائی
www.iust.ac.ir دانشگاه علوم و تکنولوژی ایران
www.um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد
www.kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان
www.kishuniv.com دانشگاه کیش
www.gu.ac.ir دانشگاه گیلان
www.art.ac.ir دانشگاه هنر
www.yazduni.ac.ir دانشگاه یزد
www.mftsite.com مجتمع فنی تهران
www.fanavaran.org موسسه آموزش عالی آزاد فناوران تهران

مراکز تحقیقاتی و فرهنگی

www.canoon.org کانون اندیشه جوان
www.qabas.net موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
www.ams.ac.ir آکادمی علوم پزشکی
www.ansariyan.org انتشارات انصاریان
www.irip.org انجمن حکمت و فلسفه ایران
www.irmsa.com انجمن دانشجویان پزشکی ایران
www.akualumni.org انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه امیر کبیر
www.iranian-studies.org انجمن مطالعات ایران
www.ibb.ut.ac.ir انستیتو بیوشیمی و بیوفیزیک
www.pasteur.ac.ir انستیتو پاستور ایران
www.ihcs.ac.ir انستیتو تحقیقات علوم انسانی و فرهنگی
www.ipm.ac.ir انستیتو مطالعات ریاضی و فیزیک
www.icdl-iran.com ایران ICDL
www.isiran.com ایز ایران
www.iranologyfo.com بنیاد ایران شناسی
www.mullasadra.org بنیاد حکمت صدرا
www.shirazi.org.al بنیاد فرهنگی سعدی شیرازی
www.chf-iran.com بنیاد یادگارهای فرهنگی
erc.iust.ac.ir پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران
www.ri-khomeini.org پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
www.rcccr.org پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی
www.rcccr.org پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی
www.eri.ir پژوهشگاه امور اقتصادی
www.iiees.ac.ir پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
www.iiees.ac.ir پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
www.ipm.ac.ir پژوهشگاه دانشهای بنیادی
www.ripi.ir پژوهشگاه صنعت نفت
www.cressnet.com پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی
www.islamic-iict.org پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
www.nrcgeb.ac.ir پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیو تکنولوژی
www.nri.ac.ir پژوهشگاه نیرو ایران
www.iranfolk.com خانه اقوام ایران
www.ketabnet.org.ir خانه کتاب
www.iranculturestudies.com دفتر پژوهشهای فرهنگی
www.pendar.net سایت فرهنگی هنری پندار
www.sokhan.com سخن(خرید کتاب)
www.tahsilattakmili.com سنجش تکمیلی
www.sharifedu.net شبکه آموزشی دانشگاه شریف
www.elixiran.com شبکه اطلاع رسانی اکسیر
www.roshd.ac.ir شبکه اطلاع رسانی رشد
www.iranscience.net شبکه علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور
www.schoolnet.ir شبکه مدارس ایران
www.ihcs.ac.ir علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه
www.persianacademy.ir فرهنگستان زبان و ادب فارسی
www.ias.ac.ir فرهنگستان علوم
www.ias.ac.ir فرهنگستان علوم
www.ams.ac.ir فرهنگستان علوم پزشکی
www.honar.ac.ir فرهنگستان هنر
www.moalleman.com کانون صنفی معلمان ایران
www.nli.ir کتابخانه ملی ایران
www.ciw۸.net کتابخانه تخصصی جنگ
www.fos.ut.ac.ir/text/library کتابخانه دانشکده علوم دانشگاه تهران
c-library.um.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
www.iranbooks.com کتابفروشی ایران
www.irunesco.org کمیته ملی یونسکو در ایران
www.irunesco.org کمیته ملی یونسکو در ایران
www.gozineye۲.com گزینه دو
www.iranpolymerinstitute.org مؤسسه پلیمر ایران
www.nic.ir مؤسسه مطالعات ریاضی و فیزیک نظری
www.iasbs.ac.ir مؤسسه مطالعات علوم پایه
www.mstsite.com مجتمع فنی تهران
www.niavaranpalace.org مجموعه هنری تاریخی نیاوران
www.iranwomen.org مرکز اطلاعات و آمار زنان ایران
www.irandoc.ac.ir مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
www.ispa.ir مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)
www.dialoguecentre.org مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها
www.irpoffice.net مرکز پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم
www.css.ir مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری
www.iranbiotech.com مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
www.horcbmt.org مرکز تحقیقات غده شناسی
www.bhrc.gov.ir مرکز تحقیقات ملی ساختمان
www.cgie.ir مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی
www.cancer-institute.ac.ir مرکز سرطان شناسی
www.aictc.com مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته
www.karafariny.com مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
www.education.acecr.ac.ir معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی
dme.hbi.dmr.or.ir معاونت آموزشی وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی
www.redmi.org معاونت پژوهشی وزارت علوم
www.redmi.org معاونت پژوهشی وزارت علوم
www.irphe.ir موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
www.mahak-charity.org موسسه خیریه کودکان سرطانی
www.zabansara.com موسسه فرهنگی آموزشی زبان سرا

www.dibagaran.net

موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044