صفحه اصلی هیأت موسس پروفسور رضا حیدری

دانشکده ها

 

پنجشنبه ۲۷ آذر
۱۳۹۳

25. صفر 1436


18. دسامبر 2014

رویداد تصویری


هیأت موسس
پروفسور رضا حیدری

دریافت رزومه : CV

 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - خیابان شهید بهشتی خیابان جم پلاک 20 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33461419 كد :044