صفحه اصلی هیأت موسس پروفسور رضا حیدری

دانشکده ها

 

شنبه ۱۰ آبان
۱۳۹۳

8. محرم 1436


1. نوامبر 2014

رویداد تصویری


هیأت موسس
پروفسور رضا حیدری

دریافت رزومه : CV

 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - خیابان شهید بهشتی نرسیده به زیرگذر پل قویون -کوچه شماره ۴۵ پلاک ۳۳۵ کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33467434-33477176 نمابر: 33461419 كد :044