صفحه اصلی هیأت موسس پروفسور رضا حیدری

دانشکده ها

 

دوشنبه ۴ تیر
۱۳۹۷

11. شوال 1439


25. ژوئن 2018

رویداد تصویری


هیأت موسس
پروفسور رضا حیدری

دریافت رزومه : CV

 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044